Prezenta sectiune referitoare la Cookies se aplica tuturor utilizatorilor acestui Site. Prin termenul „cookie”-uri intelegem modulele cookie si tehnologiile similare prin intermediul carora pot fi colectate informatii in mod automat.

Cookie-urile sunt utilizate pentru a va oferi o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor Clientilor: imbunatatirea navigarii, inclusiv prin identificarea oricaror erori care apar in timpul vizitarii/utilizarii acesteia de catre utilizatori; statistici anonime cu privire la modul in care este utilizat Site-ul; anticiparea unor eventuale servicii/bunuri care vor fi in viitor prestate / puse la dispozitia utilizatorilor.

Cookie-urile ne transmit informatii cu privire la modul in care acest Site este utilizat, astfel incat sa existe posibilitatea imbunatatirii eficientei si accesibilatii Site-ului pentru utilizatori.

Tipuri de cookies si scopul acestora :

Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, se genereaza cookie-uri care memoreaza inregistrarea.

Cookie-uri de performanta:

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferintele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel incat setarea din nou a preferintelor in cazul vizitarii ulterioare a paginii de internet nu mai este necesara.

Cookie-uri de analiza a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informeaza daca un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat aceasta pagina de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar in scopuri statistice.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste tara de provenienta a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleasi reclame indiferent de limba selectata.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat o reclama online, tipul acesteia si timpul scurs de la momentul vizualizarii. Aceste cookie-uri sunt anonime, nu stocheaza date despre utilizatori.

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de internet dificil de vizitat, atragand dupa sine limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o pagina de internet anume.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi accesate, ca regula, in sectiunea „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului tau.

De asemenea, aveti posibilitatea sa dezactivati fisierele cookie (cu exceptia celor strict necesare pentru functionarea acestei pagini de internet) astfel :

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Nota de informare privind preluarea datelor cu caracter personal

BIT CONSULTING PRO SRL, cu sediul social in: Str Malcoci, Nr 21, Sect 5, Bucurestit si  punct de lucru in: Str Balciului, Nr 7, Sect 2, Bucuresti,  CUI RO17497274, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7215/2005, potrivit art.12 si 13 din RGPD, vă aduce la cunoștință următoarele:

 1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
 2. Scopul în care se face prelucrarea datelor: Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal cuprinse în cererea pe care ne-o adresați, pentru:

– serviciile de recuperare date pe care ni le-ați solicitat;

– îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței  cererilor încheiate conform Legii notarilor publici şi a activității notariale nr. 36/1995.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale.

 1. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru:

– comunicarea cu dumneavoastră.

 1. În unele cazuri, putem împărtăși informațiile cu terțe persoane, cum ar fi colaboratorii noștri. Confidențialitatea d-voastră, precum și protecția tuturor informațiilor d-voastră personale sunt extrem de importante pentru noi și ne angajăm să le protejăm prin exercitarea unei griji rezonabile și prin utilizarea mijloacelor disponibile în mod rezonabil. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale.
 2. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:

– realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de serviciile de recuperare date sau alte servicii IT solicitate. Aceste date vor fi păstrate pe durata efectuării serviciilor şi pe durata ținerii evidențelor profesionale. Consecințele refuzului de a furniza datele solicitate: imposibilitatea efectuării serviciilor solicitate.

 1. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. Datele furnizate nu se transferă către o țară terță sau organizație internațională.
 2. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională, ci și o valoare esențială.
 3. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate sau intereselor dumneavoastră legitime. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
 4. Totodată, vă mai aducem la cunoștință faptul că, potrivit RGPD, aveți şi următoarele drepturi, iar prin citirea si semnarea prezentei ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de RGPD, respectiv:
 • furnizarea informațiilor referitoare la prelucrarea efectuata de firma, la cerere și în mod gratuit, în condițiile art.12, confirmarea că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate de către noi, precum și detalii în legătură cu această procesare.
 • existenta dreptului de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.
 • informarea şi accesul la date, în condițiile art.13 si 14.
 • dreptul de acces, în condițiile art.15.
 • dreptul la rectificare, în condițiile art.16.
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în condițiile art.17.
 • dreptul la restricționarea prelucrării, în condițiile art.18.
 • dreptul de a fi informat cu privire la destinatarii cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal pentru orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate dacă solicitați acest lucru, în condițiile art.19.
 • dreptul la portabilitatea datelor, în condițiile art. 20.
 • dreptul la opoziție, în condițiile art.21.
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce va privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, în condițiile art.22.
 • posibilitatea de a se restricționa, printr-o măsură legislativă domeniul de aplicare al obligațiilor și al drepturilor prevăzute la articolele 12-22 și 34, precum și la articolul 5 din RGPD, în condițiile art.23.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către BIT CONSULTING PRO SRL la adresa office@bitconsulting.ro sau ne puteți scrie la adresa de poștă de mai sus.

 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, potrivit art.77.
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere, potrivit art.78.
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator, potrivit art.79.
 • dreptul la despăgubiri, potrivit art.82.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin transmiterea către BIT CONSULTING PRO SRL sau la adresa poștală menționată mai sus  sau de e-mail: office@bitconsulting.ro, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al BIT CONSULTING PRO SRL

Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.